Utbildning

Lundbeck har ett stort engagemang i att fortbilda sjukvårdspersonal inom de sjukdomsområden där vi verkar.

Här presenterar vi de utbildningar som vi på Lundbeck erbjuder hälso- och sjukvårdspersonal.

För tillfället erbjuder vi följande utbildningar:

 

  • CNS-dagen i Göteborg den 16 maj på Elite Park Avenue Hotel. Riktar sig mot primär- och företagshälsovården. Föreläsare: Lars Häggström och Marita Swärdh. För mer information och anmälan klicka här. 

  • Multimodal 5-HT påverkan på neurotransmission i CNS - fokus på vortioxetin, 17 maj kl 17.00 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg. Föreläsare är Stephan Hjorth, professor i farmakologi, han har arbetat med preklinisk farmakologisk, huvudsakligen neuropsykofarmakologisk forskning i sammanlagt ca 40 år. Hans arbete har resulterat i mer än 350 vetenskapliga rapporter. Centrala nervsystemets 5-HT system modulerar aktiviteten i de flesta av hjärnans kretsar. Föreläsningen belyser samspelet, särskilt i relation till vortioxetins verkningsmekanism och ger en ökad förståelse om komplexiteten i hjärnans neurotransmission.

  • Körkort och psykiatriska sjukdomar, 23 maj kl. 17.00 på Elite Stadshotell i Karlstad. Föreläsare Claes Tollin, leg. läkare, specialist i internmedicin och allmänmedicin samt konsultläkare i länsstyrelser/Transportstyrelsen. Mer än 300 körkort drogs tillbaka i Värmland av medicinska skäl 2017. Detta är 25% högre än 2016, men kanske borde det vara fler? Vilka är de medicinska villkoren för körkort? Denna utbildning ger vägledning kring denna svåra fråga med fokus på psykiatriska sjukdomar såsom depression, psykossjukdom och neuropsykiatriska diagnoser- en praktisk handledning för intygsskrivande läkare. För anmälan mejla till Åsa Hagenbrant, hage@lundbeck.com senast den 25 april.

  • 75 min psykiatri - varför sover patienten inte? 23 maj på Elite Stadshotellet, Västerås. Föreläsare Lena Mallon, psykiater, överläkare Säters sjukhus, sömnforskare vid akademiska sjukhuset, Uppsala. Anmälan sker till Heléne Bruhn, hbru@lundbeck.com senast den 14 maj.

  • Insikt Psykiatri den ‚Äč24 oktober på Hotel Rival i Stockholm. Mer information klicka här.

  • CNS-dagen i Göteborg den 7 november på Elite Park Avenue Hotel. Föreläsare: vi återkommer. För anmälan mejla till John Örvill, johl@lundbeck.com 

  • CNS-dagen i Lund den 8 november på Grand Hotel. Föreläsare: vi återkommer. För anmälan mejla till Anders Persson, ason@lundbeck.com

Insikt Psykiatri den 24 okt 2018

Insikt Psykiatri är den 24 okt på Hotel Rival i Stockholm. 

 

Klicka här

CNS-dagen - för primär- och företagshälsovård

CNS-dagen är en årligen återkommande terapiinriktad utbildning inom CNS.
Stockholm 19 april, Skåne 24 april och Göteborg 16 maj.

Klicka här

Expertmöte Schizofreni

Expertmöte

Expertmöte Schizofreni den 17-18 april på Dockyards Hotel i Göteborg.

Anmäl dig här
Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se