Utbildning

Lundbeck har ett stort engagemang att fortbilda sjukvårdspersonal inom de sjukdomsområden där vi verkar.

Här presenterar vi de utbildningar som vi på Lundbeck erbjuder hälso- och sjukvårdspersonal.

Aktuella utbildningar:

  • Insikt Psykiatri - 5 okt 2016 på Hotel Rival. För att läsa mer om 2015 års seminarium, Funktionellt återhämtad? klicka här

  • CNS dagen i Göteborg den 16 november och i Lund den 17 november 2016. För mer information om programmet klicka här.

  • Depression - Tre aktuella expertföreläsningar - Vi kan erbjuda filmdokumenterade föreläsningar på din arbetsplats av Prof Stephan Hjorth och Prof David Nutt runt om i Sverige. klicka här                         

Insikt Psykiatri den 5 oktober 2016

Receptbank

Vill du läsa mer om förra årets program

Klicka här

Depression - Tre aktuella expertföreläsningar

Vi kan nu erbjuda filmdokumenterade föreläsningar på din arbetsplats av Prof Stephan Hjorth och Prof David Nutt.

Klicka här

CNS dagen

CNS dagen

Göteborg 16 nov 2016

Lund 17 nov 2016

Klicka här

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se