eKBT

Med ett internetbaserat KBT-program ges patienten möjlighet till att genomföra behandlingen på den plats och den tid som passar patienten bäst.

Deprexis® - internetbaserad KBT som anpassar sig efter patientens behov1
H. Lundbeck erbjuder sedan 2011 en validerad och dokumenterat effektiv internetbaserad KBT för behandling av depression. Programmet heter Deprexis® och används vid behandling av vuxna patienter med lindrig eller medelsvår depression.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en etablerad behandlingsform som visat sig vara
effektiv vid behandling av depression. Tillsammans med en terapeut får patienten
hjälp att förändra de tankar, känslor och handlingar som ligger bakom depressionen.Enligt Socialstyrelsen råder det brist på utbildade KBT-terapeuter i Sverige.

Du som vill låta dina patienter slippa de väntetider som denna brist innebär –
och samtidigt få ned kostnaderna för en hel behandlingsserie – kan rekommendera
den internetbaserade KBT-behandlingen Deprexis®.

Internetbaserad KBT rekommenderas av Socialstyrelsen
Socialstyrelsen rekommenderar internetbaserad KBT vid depression – och menar att behandlingen har god effekt på symtom och funktionsförmåga vid lindriga och medelsvåra depressioner för patienter över 18 år2.

Individanpassat program
Deprexis® är ett unikt internetbaserat KBT-program som utgår från patientens egna behov. Programmet innehåller övningar, texter, ljudinspelningar, grafer, bilder etc som individanpassas/skräddarsys utifrån de svar som patienten ger under övningarna. Programmet är både aktiverande och motiverande, speciellt eftersom patienten kan följa sin utveckling från session till session.

Patienter får tillgång till Deprexis®, efter bedömning av sin behandlande doktor, psykolog eller terapeut, via en inloggningskod. Patienten loggar in och arbetar därefter med Deprexis® i sammanlagt 12 veckor. Varje session tar ca 20–30 minuter och en hel serie utgörs av 15–20 tillfällen. Precis som vid behandling med läkemedel är det viktigt att förklara för patienten att han eller hon ska fullfölja hela behandlingen.

Regelbundna avstämningar kan göras via ett säkert meddelandesystem med patientens behandlare. Patienten har också möjlighet att få regelbundna sms-meddelanden som en påminnelsefunktion för att öka följsamheten till behandlingen ytterligare.

Deprexis® är utvecklat och granskat av välrenommerade experter inom KBT och programmet har dokumenterad effekt vid behandling av depression för patienter över 18 år1. Deprexis® är också klassad som en CE-märkt medicinteknisk behandling.

På patientens egna villkor
Deprexis® är en möjlighet för dig att erbjuda dina patienter snabb KBT-behandling. Med Deprexis® behöver inte patienterna vänta på att få tid hos en terapeut, utan kan i lugn och ro tillgodogöra sig sessionen på platser och tider som passar dem själva. Deprexis® är en internetbaserad KBT-behandling som anpassar sig efter individens behov. Övningarna genomförs i egen takt och med hjälp av både text, bild och ljud. Allt är utformat på ett pedagogiskt sätt av experter på KBT – för att passa även relativt datorovana patienter.

Vad innehåller Deprexis®?

 • Individanpassade texter med övningar för depressionsbehandling – allt enligt terapeutiska krav
 • Ljudinspelningar
 • Grafer och bilder
 • Arbetsblad och övningar för nedladdning och utskrift
 • Regelbundna “humörkontroller” för att följa den egna behandlingsutvecklingen
 • Allt innehåll är på svenska

Undersökningar har visat att:

82% av användarna säger att Deprexis® hjälpte dem. 83% säger att de var nöjda med Deprexis® efter att ha använt det. Bland de användare som omedelbart använde Deprexis® själva fastställdes en tydlig förbättring av de depressiva symptomen i 59% av fallen3.

 Deprexis® för dig som vårdgivare
Programmet kan användas på flera olika sätt:

 • Som ensam insats för patienter som du bedömer kan arbeta självständigt, t ex de som själv önskar använda självhjälp eller personer på väntelista
 • Som parallellt stöd till annan behandling
 • Som avslutningsinsats på en behandling, som ett stöd för att patienten ska bibehålla sin förbättring

Som behandlare/vårdgivare kan man dessutom följa patientens arbete med Deprexis® och se när patienten varit inloggad, hur länge patienten jobbat med Deprexis®, hur patienten mår för tillfället, vilket avsnitt han/hon arbetat med, etc. Systemet är enkelt att använda och tar lite tid i anspråk.

Vårdgivaren kan dessutom få tillgång till översiktliga rapporter och sammanställningar på hur det går för vårdenhetens patienter som går igenom Deprexis®.

Deprexis® har flera fördelar:

 • Snabb och kostnadseffektiv behandling för dig som vårdgivare
 • Patienten får snabb hjälp, eftersom det inte finns några väntetider till den internetbaserade KBT-behandlingen.
 • Patienten genomför varje behandling på den tid och plats som bäst passar den egna situationen.
 • Patienten aktiveras av de övningar som ingår i behandlingen.
 • Patienten får motivation av att kunna följa sin egen utveckling under serien av behandlingar.
 • Socialstyrelsen rekommenderar internetbaserad KBT vid depression

–        och menar att behandlingen har god effekt på symtom och funktionsförmåga vid lindriga och medelsvåra depressioner för patienter över 18 år.

Källor: 1) Berger, Hämmerli, Gubser, Andersson & Caspar, Cogn Behav Ther vol 40, No 4, 251-266, 2011 15, p.1.

2) Nationella riktlinjer för vård av depression och ångestsyndrom. Februari 2010, Socialstyrelsen. 3) Meyer et al, Med Internet Res 2009, vol 11, iss.2, e15, p.1.

 

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se