Våra produkter

Lundbeck är det enda läkemedelsbolag i världen som fokuserar och avsätter alla resurser på behandling av CNS-sjukdomar. Av Lundbeckkoncernens omsättning återinvesteras 20 % i forskning och utveckling inom området CNS-sjukdomar.

 Läs mer om våra produkter på FASS.se

Psykiatri

 
 

Abilify Maintena® (aripiprazol)

 

Selincro®  (nalmefen)

 

Cipralex®  (escitalopram)

 

Brintellix® (vortioxetin)

 

Premalex® (escitalopram)

 

Sycrest®  (asenapin)

 

Cipramil® (citalopram)

 

Cisordinol®  (zuklopentixol)

 

Cisordinol-Acutard® (zuklopentixol)

 

Cisordinol® Depot (zuklopentixol)

 

Fluanxol®  (flupentixol)

 

Fluanxol® Depot (flupentixol)

 

Saroten® (amitriptylin)

 

Sensaval® (nortriptylin)

 

Serdolect® (sertindol)

 

Truxal® (klorprotixen)

Neurologi

 

 

Ebixa® (memantin)

 

Azilect® (rasagilin)

Våra sjukdomsområden

Biverkningsrapportering

Forskning och utveckling

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se