Våra produkter

Lundbeck är det enda läkemedelsbolag i världen som fokuserar och avsätter alla resurser på behandling av CNS-sjukdomar. Av Lundbeckkoncernens omsättning återinvesteras 20 % i forskning och utveckling inom området CNS-sjukdomar.

       
Psykiatri      
 

Cipralex®                        (escitalopram)

   
 

Premalex®                      (escitalopram)

   
 

Sycrest®                (asenapin)

   
 

Cipramil®                       (citalopram)

   
 

Cisordinol® (zuklopentixol)

   
 

Cisordinol-Acutard® (zuklopentixol)

För förskrivare För patient
 

Cisordinol® Depot (zuklopentixol)

   
 

Fluanxol®
(flupentixol)

   
 

Fluanxol® Depot
(flupentixol)

   
 

Saroten®
(amitriptylin)

   
 

Sensaval®
(nortriptylin)

   
 

Serdolect®                    (sertindol)

   
 

Truxal®                         (klorprotixen)

   
       
Neurologi      
 

Ebixa®
(memantin)

   
 

Azilect®
(rasagilin)

   

Våra sjukdomsområden

Biverkningsrapportering

Forskning och utveckling

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se