Forskning och Utveckling

Vår vision är tydlig. Vårt mål är att bli världsledande inom psykiatri och neurologi. Vi eftersträvar att förbättra livskvaliteten för personer som lider av psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Gradvisa förbättringar av läkemedel genom vår forskning kommer att medföra gradvisa förbättringar för patienterna.

Forskning och utveckling

Forskning är vår grund

Vi ägnar alla våra insatser inom FoU åt att utveckla innovativa läkemedel för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS). Våra FoU-projekt fokuserar på:


•    Depression och ångest
•    Psykoser
•    Bipolär sjukdom
•    Alzheimers sjukdom
•    Parkinsons sjukdom
•    Huntingtons sjukdom
•    Epilepsi
•    Stroke
•    Alkoholberoende
•    Lennox-Gastaut syndrom

Lundbeck är det enda helt integrerade läkemedelsföretaget i världen som uteslutande ägnar sig åt behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet. Våra ansträngningar att förbättra livskvaliteten för dem som lider av psykiska och neurologiska sjukdomar har nyligen resulterat i den framgångsrika utvecklingen av ett antal produkter (kommentarlänk till produktsida för mer information).

Forskning är ett sätt att leva

Lundbeck F&U är känt över hela världen för sitt banbrytande arbete inom psykiatriområdet. Vi utnyttjar denna erfarenhet i vår forskning inom neurologi. Eftersom vi är ett medelstort läkemedelsföretag, medger vår storlek att vi kan dela samma värderingar i vårt sätt att arbeta och behålla en tydlig fokusering inom vår F&U-strategi. Våra divisioner för explorativ läkemedelsforskning och utveckling finns samlade i Köpenhamn i Danmark. Detta ger en kritisk massa inom våra viktigaste forskningsområden och stimulerar samarbete och kommunikation mellan funktionerna.

Forskningen på Lundbeck grundar sig på insatserna från våra tvärvetenskapliga, självstyrande projektgrupper, vår interna expertkunskap inom området CNS-sjukdomar samt utnyttjande av våra moderna tekniker. Vi arbetar i nya, välutrustade laboratorier. I varje projektgrupp förenar vi vår avancerade kunskap inom F&U-discipliner med expertkunskapen inom klinisk praxis och terapeutiska behov.

Våra starka kompetenser gör Lundbeck till en attraktiv samarbetspartner och vi har omfattande internationella samarbeten med ledande forskningscentra på universitet och sjukhus samt samarbeten med industrin.

Våra insatser att förbättra livskvaliteten för dem som lider av psykiatriska och neurologiska sjukdomar har nyligen resulterat i den framgångsrika utvecklingen av Cipralex® – escitalopram – den första substansen i nästa generation SSRI-medel som fullbordar den kliniska utvecklingen.

Respekt för individen

Inom Lundbeck F&U arbetar vi tillsammans som individer mot gemensamma mål. Vi eftersträvar ständigt att utveckla och förbättra våra vetenskapliga och personliga färdigheter och kvalifikationer. Detta gör det möjligt för oss att gynna individens karriärmöjligheter, samt även bevara och utveckla våra kompetenser som organisation. En naturlig del av vår medverkan som aktiva medlemmar i den internationella vetenskapliga gemenskapen är publiceringen av våra vetenskapliga fynd.


Vår tillväxt bygger trots allt på våra duktiga medarbetare och deras innovativa insatser.

 

 

Biverkningsrapportering

Lundbecks pipeline

Läs mer om Lundbecks pipeline här

Läs här

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se