Partnerskap med Lundbeck

Partnerskap är ett viktigt strategiskt mål för Lundbeck. Detta mål har uppnåtts genom att erhålla ett ökat värde från våra befintliga partners och att genom hela tiden aktivt söka och utvärdera nya möjligheter.

Under det senaste årtiondet har framgångsrika partnerskap från pre-kliniska till kommersiella varit en av de största anledningarna till Lundbecks position som specialist på hjärnsjukdomar och experter inom neurovetenskaplig forskning. Vikten av partnerskap märks i hela organisationen och Lundbeck strävar kontinuerligt efter att vara ett förstahandsval.

Varför partner med Lundbeck?

1. Fullt integrerat företag

Lundbeck är ett fullt integrerat företag med mer än 6.000 anställda i 57 länder och med kärnkompetens inom forskning, klinisk utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. Samarbetsprodukter har framgångsrikt integrerats i vår värdekedja - från prekliniska till produkter befintliga på marknaden.

2. Dokumenterade resultat för att få ut  produkter på marknaden

Majoriteten av Lundbecks för närvarande marknadsförda produkter på marknaden är baserade på framgångsrika interna innovationer och externa utvecklingsmöjligheter. Som ett resultat av detta, genomför vi för närvarande den största lanseringen i Lundbeck historia. En lansering som omfattar våra fyra nya produkter; Abilify Maintena®, Brintellix®, Northera ™ och Selincro® som nu blir tillgängliga för personer med hjärnsjukdom.

Framgången för våra produkter är ett resultat från processen av att vara en molekyl i vår pipeline, till att vara en säker produkt färdig att saluföras. Ett arbete som tillägnas våra 1,3200 hängivna forskning och utveckling (FoU) personal, som är duktiga på utveckling och fokuserar på projektgrupper. År 2014 investerade Lundbeck ca 20% av de totala intäkterna i forskning och utveckling.

3. Dokumenterade resultat över försäljningssucceer.

Tack vare vår starka kommersiella plattform och vår närvaro i över 100 länder, har Lundbeck skapat försäljningsframgångar. På olika marknader världen över marknadsför Lundbeck läkemedel för behandling av Alkoholberoende, Alzheimers sjukdom, Epilepsi, Huntingtons sjukdom, Depression och Ångest, Parkinsons sjukdom, Schizofreni och Bipolär I sjukdom.

Framgången bygger på en global försäljnings-och marknadsorganisation med nästan 3 000 anställda med stora regionala försäljningsmöjligheter. Vår engagerade marknadsorganisation har som mål att ge patienter den behandling de behöver.

4. Fokus på hjärnsjukdomar

Tillsammans med egna upptäckter och externa licensatal, har Lundbeck mer än 70 års erfarenhet av sjukdomar i hjärnan. Vår R & D och marknadsavdelning är hängivna sjukdomar i hjärnan, och vi har också ett stort nätverk av viktiga opinionsbildare och specialister inom psykiatri och neurologi samt allmänläkarna.

Lundbeck strategi är att stärka vår position som det ledande företaget inom sjukdomar i hjärnan. Sjukdomar i hjärnan tillhör en av de största terapeutiska kategorierna i världen, patienterna förväntas öka under de kommande åren och medicinska behov inom detta område är betydande.

5. Flexibla och snabba beslut kring partnerskap

Lundbeck ledning har avtalat flera partnerskap. De har utvecklat en process för att säkerställa en strukturerad och snabb beslutsfattning vid utvärdering av nya möjliga partners.
Vår finansiella ställning är solid, med en stark balansräkning och ett kassaflöde som möjliggör kontinuerliga investeringar i externa möjligheter.

För mer information klicka på följande länkar till vår internationella hemsida. Områden i fokus, vår partnerprocess, hur vi samarbetar, kontakta oss.

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se