Lundbeck policy för kommunikation

Lundbeck är det enda helt integrerade läkemedelsföretaget i världen som fokuserar på behandling av psykiatriska och neurologiska sjukdomar.

Kommunikationspolicy


Det är vår vision att bli världsledande inom detta område och härmed förbättra livskvaliteten för dem som lider av psykiatriska och neurologiska sjukdomar.
Vi är övertygade om att förtroendet mellan Lundbeck och våra intressenter är en grundläggande pelare i företagets framgång och framtida utveckling. Vi tror också att förtroende byggs på kommunikation och vilja till dialog.
Vi vill engagera oss i en öppen, konstruktiv och fortlöpande dialog med våra intressenter som bygger på jämlikhet och ömsesidig respekt.

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se