Fakta om Lundbeck

Lundbeck är ett globalt läkemedelsföretag, vars främsta uppgift är att förbättra livskvaliteten för människor som lever med sjukdomar i hjärnan. Lundbeck bedriver forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av läkemedel över hela världen. Företagets produkter är ämnade för behandling av sjukdomar som depression, ångest, bipolär sjukdom, psykotiska sjukdomar, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, PMDS och alkoholberoende. På den amerikanska marknaden har företaget även läkemedel för behandling av epilepsi och Huntingtons sjukdom.

Läs mer om Lundbeck som företag

Sjukdomar i hjärnan
Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) rapporteras fler än 700 miljoner fall av sjukdomar I hjärnan varje år. Detta är allvarliga och livshotande sjukdomar som påverkar livskvaliteten för patient såväl som dess anhörig.

Då dessa sjukdomar också innebär större hälsoekonomiska kostnader, är det av stor vikt för samhället att nya och förbättrade mediciner utvecklas. Under de senaste 50 åren har nya läkemedel revolutionerat behandlingsmöjligheterna men där finns fortfarande ett stort behov för nya och förbättrade behandlingar.
Läs mer om våra hjärnsjukdomar

Forskning och utveckling
Lundbeck är ett av Danmarks mest forskningsintensiva företag. Vi har mer än 1 200 högutbildade specialister anställda på våra forsknings- och utvecklingsenheter. Lundbeck återinvesterar årligen ca 20% av sin omsättning i CNS-forskning och utveckling av nya läkemedel för att förbättra behandlingsalternativen för de miljontals människor världen över som lever med hjärnsjukdomar.
Läs mer om forskning och utveckling

Läs mer om vår pipeline

Produkter
Lundbeck marknadsför ett antal olika läkemedel för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS), bl a Brintellix® (depression), Cipralex®/Lexapro® (depression), Abilify Maintena® (schizofreni), Selincro® (alkoholberoende), Ebixa® (Alzheimers sjukdom), Azilect® (Parkinsons sjukdom) och Premalex® (PMDS).

På den amerikanska marknaden även Xenazine® (Huntingtons sjukdom), Sabril® (epilepsi) och Onfi™ (Lennox-Gastauts syndrom).

Läs mer om våra produkter

Nyckeltal
Lundbeck har ca 6,000 anställda världen över, varav 2,000 är baserade i Danmark. Vi har anställda i 57 länder och våra produkter är registrerade i fler än 100 länder. Vi har produktionsanläggningar i Kina, Danmark, Frankrike och Italien samt forskningscentra i Danmark, Kina och USA. Lundbeck genererade 2014 en omsättning på ungefär 13,5 miljarder DKK.

Läs mer om våra nyckeltal

Koncernledning
Lundbecks koncernledning består av tre medlemmar under ledning av Kåre Schultz, koncernchef.

Läs mer om vår koncernledning

Marknadsdata
År 2014 kom 37% av våra intäkter från Europa, 28% från USA och 31% från den internationella marknadsregionen.
Läs mer om vår marknadsdata

Historia
Lundbeck grundades 1915 som ett handelsföretag av Hans Lundbeck. Sedan dess har företaget utvecklats och vuxit dramatiskt. I dag tillhör vi de största danska företagen. År 2015 firar Lundbeck sitt 100-årsjubileum. Under det senaste århundradet har miljontals människor blivit behandlade med våra behandlingar. Det är komplext och utmanande att utveckla förbättrade behandlingar för hjärnsjukdomar, men vi behåller vårt fokus. Det finns fortfarande så mycket vi måste uppnå under de närmaste 100 åren för att säkerställa ett bättre liv för människor som lever med en hjärnsjukdom.

Läs mer om vår historia

Ägande
År 1999 noterades Lundbecks aktier på Köpenhamnsbörsen. Danska Lundbeckfonden, som årligen delar ut i ca 400-500 miljoner DKK till olika forskningsområden, äger omkring 70 % av aktierna i Lundbeck, medan de återstående 30 % omsätts på börsen.
Läs mer om vår börsinformation 

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se