Lundbeck w Polsce

Lundbeck Poland Sp. z o.o.

Publikacja danych

Dane na temat współpracy firmy Lundbeck Poland Sp. z o.o. z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia w Polsce w 2016 roku.

Dane na temat współpracy:

Raport w języku polskim

Report in English


Dane na temat współpracy firmy Lundbeck Poland Sp. z o.o. z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia w Polsce w 2015 roku.

Dane na temat współpracy:

Raport w języku polskim

Report in English


Noty metodologiczne w języku polskim:

Nota metodologiczna 2016

Nota metodologiczna 2017


Methodological notes in English:

Methodological note 2016

Methodological note 2017


 

Lundbeck Poland Sp. z o.o. jest jednym z 56 oddziałów firmy H.Lundbeck A/S na świecie. Działamy w Polsce od 1994 roku. Przez 17 lat obecności w kraju, zyskaliśmy sobie miano kompetentnego partnera głównie wśród lekarzy psychiatrów i neurologów.

W Polsce należymy do Związku Pracowników Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Jako członek INFARMY podpisaliśmy Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego, Współpracy z Przedstawicielami Ochrony Zdrowia i Organizacjami Pacjentów.

Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego 

Jesteśmy również zarówno w Polsce jak i w Europie sygnatariuszami Kodeksu Przejrzystości, który jest samoregulacją innowacyjnych firm farmaceutycznych i określa zasady udostępniania informacji na temat współpracy firm z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia.

Więcej informacji na temat Kodeksu Przejrzystości www.kodeksprzejrzystosci.pl

Kodeks Przejrzystości

 

W naszej działalności wspólpracujemy również z Organizacjami Pacjentów. Nasze wsparcie dotyczy głółwnie pomocy przy organizacji spotkań dla pacjentów i ich rodzin jakie organizowane są przez różne Stowarzyszenia. Przez ostatnie lata opracowaliśmy również wiele cennych poradników dla pacjentów obejmujących informacje oraz podstawowe porady z zakresu takich chorób jak: depresja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, schizofrenia.

Wspólpraca z Organizacjami Pacjentów 2011

Wspólpraca z Organizacjami Pacjentów 2012

W niedalekiej przyszłości planujemy wprowadzenie na rynek następnych preparatów stosowanych w leczeniu chorób Ośrodkowego Układu Nerwowego. Wierzymy, że preparaty te wniosą istotny postęp w leczeniu tych schorzeń.

Lundbeck oczami pacjentów

Sprawdź co o nas mówią nasi pacjenci.

Czytaj więcej
Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl