Sycrest®

Sycrest er indisert for behandling av moderate til alvorlige maniske episoder assosiert med bipolar I lidelse hos voksne.

Antipsykotikum til behandling av moderate til alvorlige maniske episoder ved bipolar I lidelse hos voksne.

Sycrest® er funnet kostnadseffektiv og er på blå resept fra og med 15. januar 2012 med følgende refusjonsvilkår.

Refusjonsberettiget bruk: Behandling av moderate til alvorlige maniske episoder hos voksne pasienter med bipolar lidelse type I. Refusjonskoder:  ICPC: Kode -73 / ICD: Kode -F3: Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse. Vilkår 173.
Vilkår 173: Behandling refunderes når pasienten ikke har oppnådd tilstrekkelig effekt eller har fått uakseptable bivirkninger av minst ett av følgende legemidler: olanzapin, quetiapin eller risperidon. Dette skal dokumenteres i journalen.
 

Les preparatomtale for Sycrest®

Sycrest 5mg og 10mg sublingvaltabletter

Bivirkningsrapportering

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no