Abilify Maintena®

Er indisert for vedlikeholdsbehandling av schizofreni hos voksne pasienter stabilisert med oral aripiprazol.

Les mer på produktets nettside

Les mer om Abilify Maintena på felleskatalogen her

Les mer om schizofreni

Lær mer om schizofreni
Schizofreniskolen for pasienter og pårørende her

Bivirkningsrapportering

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no