Lundbeck Norge

Velkommen til Lundbeck Norge

Vi arbeider for å nå vårt felles mål om å bedre livskvaliteten til mennesker som lider av sykdommer i sentralnervesystemet (CNS)

Lundbeck ble etablert i Norge 1948

Gjennom mange år  har vi utviklet oss til å bli et dynamisk datterselskap med 12 ansatte. Vi holder til på Lysaker utenfor Oslo.

H. Lundbeck AS ble etablert i København av Hans Lundbeck i 1915. Første egenproduserte legemiddel så dagens lys i 1937, et antibiotikum. Gjennom kontinuerlig forskning og utvikling har selskapet siden den gang utviklet seg betydelig, og det er i dag ca 5300 ansatte på verdensbasis. Konsernet ledes i dag fra Valby utenfor København av Kåre Schultz, President og CEO.

Fokus på sykdommer i sentralnervesystemet

I løpet av 1980-årene ble det besluttet å spesialisere all forskning og utvikling til lidelser innen sentralnervesystemet (CNS). Vi er det eneste legemiddelfirma i verden som kun har spesialisert seg innen dette fagfeltet.

I dag er vi stolte av å ha mer enn 65 års erfaring med forskning. Lundbeck's store kompetanse, samt det faktum at en vesentlig del av vår omsetning investeres i nye forskningsprosjekter, har inntil nå resultert i en rekke originale legemidler til behandling av psykiske og nevrologiske lidelser. Vi er i dag etablert i ca 55 land hvorav USA og Asia er våre største markeder.

Lundbeckfondet

"Lundbeck Fonden" er H. Lundbeck AS sin største eier, og deler årlig ut ca DKK 400 - 500 millioner til vitenskaplige formål.

Lundbeckfondet er et forretningsdrevet fond stiftet i 1954 av Grete Lundbeck, enke etter grunnleggeren H. Lundbeck.

I 1987 ble Lundbeckfondets forskerpris innstiftet i Danmark. Lundbeckfondets hovedformål er å sikre og utvide Lundbeckkonsernets virksomhet, samt å yte finansiell støtte til videnskaplig forskning av høy kvalitet.

Ledelsen i Lundbeck Norge AS

Ronny Johansen

Ronny Johansen

Country Manager

Tel +47 91300800

E-post

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no