Lundbecksymposiet 2015

Lundbecksymposiet ble avholdt i Oslo, Bergen og Trondheim. Ca 200 deltakere fikk faglig påfyll denne dagen.

I september ble Lundbeck’s 100 års jubileum markert med  symposium i Bergen, Oslo og Trondheim. Norske psykiatere ble også introdusert til Brintellix, et nytt antidepressivum med en ny virkningsmekanisme2 . Brintellix har innvilget  refusjon til pasienter som har forsøkt SSRI eller SNRI med utilstrekkelig effekt og/eller uakseptable bivirkninger (Se infoboks nederst på siden).

Vi har gleden av å vise deg intervjuer av Åsa Hammar og David Nutt fra Lundbecksymposiet.

Åsa Hammar

Åsa Hammar, professor i klinisk nevropsykologi, UiB, har i flere år forsket på sammenhengen mellom nedsatt kognitivt funksjonsnivå, depresjon og risiko for tilbakefall. Vi spurte henne om å forklare bildet under nærmere.

Åsa Hammar

I Norge behandles majoriteten av pasienter med depresjon av fastlegen. Åsa anbefaler at fastlegene i tillegg til å fokusere på depresjonssymptomene, også setter av et par minutter til kognitiv fungering, og gir noen eksempler på hva slags vansker dette kan handle om; vansker med oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse og problemløsing. Det er også viktig å spørre om fungering på jobb eller i skole, hvorvidt de faller ut, og om de opplever endring i funksjonsevne sammenliknet med tidligere.

David Nutt

David Nutt, professor i psykiatri og nevrofarmakologi, Imperial College, London, snakket om «Treating Depression – from Lifting Mood to Functional Recovery», og fokuserte blant annet på utfordringer ved å komme  tilbake til jobb etter sykmelding for pasienter med restsymptomer i form av nedsatt kognitivt funksjonsnivå. Begrepet «presenteeism» beskriver pasienter som er tilbake i jobb, men som ikke fungerer slik de gjorde før de fikk depresjon. Dette er et viktig fokusområde i behandling av depresjon.

 

1) ICD 10, 2013
2) Brintellix preparatomtale 2015
3) Katona C et al. Int Clin Psychopharmacol. 2012; 27(4): 215-223
4) McIntyre RS et al. Int. J. Neuropsychopharmacology 2014 doi:10.1017/S1461145714000546
5) Mahableshwarkar A et al. Neuropsychopharmacology 2015; doi:10.1038/npp.2015.52

Refusjonsberettiget bruk: Depresjoner

 

Refusjonskoder:

ICPC

ICD

Kode

Tekst

Vilkår

Kode

Tekst

Vilkår

-73

Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse

142

-F3

Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse

142

Vilkår:

142: Refusjon ytes kun til pasienter som har forsøkt SSRI eller SNRI med utilstrekkelig effekt og/eller uakseptable bivirkninger. Dette må dokumenteres i journalen.

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no