Lundbecksymposiet 3. april 2014

Lundbecksymposiet 2014 ble avholdt i Gamle Logen 3. april. De fremmøtte fikk en innholdsrik dag med mange interessante foredrag.

Nedenfor finner du en oversikt over de foredrag som kan lastes ned i PDF format, og de som kan sees på film, etter tillatelse fra foredragsholderne.

Foredragsholder Foredragstittel


 

 
Ole A. Andreassen

Alvorlig psykiske lidelser og somatisk sykdom – ny kunnskap om mulige sammenhenger.

PDF Se opptak
Wim van den Brink Benefits of Reducing Alcohol Consumption in Alcohol Dependence: A New Treatment option. PDF  Se opptak
 Reidar Kjær Stigma, schizofreni og depotinjeksjoner. Bestill  Opptak ikke
tilgjengelig
Christopher U. Correll Foredrag 1:
Advances in LAI Treatment - Changing the Paradigm from Reacting to Relapse Preventing What is Important.
 Bestill  Se opptak
Christopher U. Correll Foredrag 2:
Maintenance Treatment in Schizophrenia: Long Acting Injectable vs Oral Antipsychotics.
 Bestill  Se opptak
Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no