Demens

En reportasje om det å leve med Alzheimers sykdom og deres pårørende og hvilke utfordringer de møter i hverdagen

Testen på en verdig alderdom er hvordan vi tar vare på personer med demens. Sykehjemslege Lorentz Nitter og overlege Stein Husebø ved Bergen Røde Kors sykehjem har en samtale om dette viktige temaet. Dr. Husebø er også leder av Verdighetssenteret i Bergen.

 

Hvilken plass har antidemensbehandling hos personer med demens, og hva er forskjellen på antidemenslegemidler og antipsykotika? Dette, og flere andre relaterte temaer, drøftes i denne samtalen mellom Professor overlege dr. med. Dag Aarsland og Sykehjemslege Lorentz Nitter.
Les mer om demens

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no