Påmelding Lundbecksymposiet

For påmelding send e-post til norway@lundbeck.com innen 30. august 2018

 

Møtet arrangeres i samarbeid med Otsuka, og er forbeholdt leger og sykepleiere. 

Det er bevertning under møtet, men reise og opphold dekkes ikke.

For mer informasjon, http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/dnlf-lover/avtale-legemiddelindustriforeningen/

 

 

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no