Nansen Neuroscience Network & Hjernerådet

Hvordan hjelper vi mennesker som trenger psykiatrisk behandling, men som ikke ønsker det?

23. april 2018; Forskningsparken, Gaustadallén 21, Møterom: FORUM

Agenda

16.00 – 16.30 Mat og mingling

16.30 – 16.35 Velkommen

Bjarte Reve Aud Kvalbein, Daglig leder, Nansen Neuroscience Network Daglig leder, Hjernerådet

16.35 – 17.05 A perspective on ethical and practical aspects of forced treatment

Pall Matthiasson, MD, PhD, Direktør for Landshospitalet i Reykjavik, Island

17.05 – 17.25 Utfordringer i norsk psykiatri

Sveinung Stensland, Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Høyre

17.25 – 17.45 Pause

17.45 – 18.05 Det faglige grunnlaget for endringene i norsk psykiatri

Petter Andreas Ringen, MD, PhD, Avdelingsoverlege ved Avdeling døgnbehandling, Psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus

18.05 – 18.30 Utfordringer i dagens psykiatri sett fra klinikerens side

Jon Johnsen, MD, PhD, Avdelingsoverlege, Akuttpsykiatrisk enhet, Blakstad sykehus, Vestre Viken

18.30 – 18.45 Utfordringer i dagens psykiatri sett fra pårørendes side

Ellen Eriksen, Representant fra Pårørendesenteret i Oslo (PIO) og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)

19.00 – 19.20 Spørsmål og diskusjon

 

Møteleder: TBD

 

Arrangører: Nansen Neuroscience Network og Hjernerådet. I samarbeid med Janssen, Lundbeck og Otsuka.

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no