EFPIA Disclosure Code

Intervju med professor Bjørn Tore Gjertsen, klikk her

EFPIA Disclosure Code, rapport, klikk her

For utfyllende informasjon om EFPIA Disclosure Code, klikk her

Disclaimer
Offentliggjøringen av verdioverføringer har som mål å rapportere verdiene som mottas av helsepersonell og helseorganisasjoner som Lundbeck samhandler med, i samsvar med bestemmelser i gjeldende norsk bransjeregelverk og i samsvar med norsk lov, herunder personopplysningsloven. Individuelle mottakere av verdioverføringer som er inkludert i rapporten har gitt sitt samtykke til Lundbeck før offentliggjøring av personopplysningene.
Dette samtykket innebærer ikke tillatelse for andre som finner informasjon via vår webside, eller via annen nasjonal plattform, til å foreta ytterligere bearbeiding av personopplysningene om helsepersonell. For å få en god forståelse av informasjonen som publiseres anbefaler vi å lese metodenotatet som beskriver formål og innhold av de rapporterte verdioverføringene.

 

 

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no