Pētniecība un izstrāde

Lundbeck pētniecības un izstrādes (P&I) centieni ir veltīti jaunu un novatorisku medikamentu radīšanai psihisko un neiroloģisko traucējumu ārstēšanai. Ar investīcijām un neatlaidību mēs cenšamies nodrošināt mūsu pacientiem vislabāko ārstēšanu.

Pētniecība ir mūsu pamats

Lundbeck ir vienīgais pilnībā integrētais farmaceitiskais uzņēmums pasaulē, kurš pilnībā nodevies smadzeņu darbības traucējumu ārstēšanai. Mēs esam veltījuši visas mūsu pūles novatorisku zāļu, kurš pilnībā nodevies psihisko un neiroloģisko traucējumu ārstēšanai. Mēs esam veltījuši visas mūsu pūles novatorisku zāļu, kas paredzētas virknes psihisko un neiroloģisko traucējumu ārstēšanai, izstrādei. Mūsu izpēte koncentrējas uz:

  • Alcheimera slimība
  • Depresija
  • Parkinsona slimība
  • Šizofrēnija

Lasiet vairāk par mūsu slimību jomām

Slimības bioloģijas pamats

Lundbeck P&I stratēģijas mērķis ir veicināt jaunu medikamentu, kas iedarbotos uz psihiskos un neiroloģiskos traucējumus izraisošajiem mehānismiem, atklāšanu un izstrādi. Šī pieeja ļaus mums efektīvāk un iedarbīgāk ārstēt simptomus, kā arī mainīt slimību gaitu. Šai stratēģijai nepieciešama vispusīga smadzeņu un psihisko un neiroloģisko traucējumu bioloģijas un mehānismu izpēte, kā arī uzlabota izpratne par izpētes mērķiem un klīniskajiem rezultātiem.

Stratēģiskā partnerība

P&I stratēģijai būtiski ir, lai Lundbeck saglabātu spēcīgas iekšējās P&I spējas, lai izveidotu optimālu sadarbības tīklu un partnerību. Mēs turpināsim veidot ārējās apvienības, lai papildinātu mūsu iekšējās spējas, izmantojot pieaugošās iespējas, ko nodrošina inovatīvās tehnoloģijas.  Mūsu partnerības struktūra ļauj mums vadīt plašus kopīgas izstrādes produktu projektus, it īpaši mūsu partnerībā ar Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. un Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. Šī struktūra dod iespēju Lundbeck vadīt vairāk izstrādes projektus tandēmā, vienlaikus ļaujot investēt ievērojami vairāk nekā tas būtu tieši iespējams no mūsu P&I resursiem.

Nākotnes platforma

Mūsu P&I stratēģija nodrošinās nākotnes platformu, no kuras Lundbeck var atklāt un izstrādāt zāles ar precīzi dokumentētu iedarbību uz bioloģiski definētām pacientu grupām. Sagaidāms, ka sabiedrības pieprasījums pēc šī jaunā veida zālēm pieaugs.

Uz mūsu produktu izstrādes plānu 

Mūsu P&I organizācija

Kā vidēja lieluma farmācijas uzņēmumu mūs vieno kopīgas vērtības mūsu darbā visā pasaulē un mums ir skaidri plāni attiecībā uz mūsu P&I stratēģiju. Izpēte Lundbeck uzņēmumā ir balstīta uz mūsu darba grupu sasniegumiem daudznozaru projektos, mūsu uzkrātajām zināšanām par psihiskiem un neiroloģiskiem traucējumiem un mūsu modernajām tehnoloģijām. Mēs strādājam jaunās, labi aprīkotās laboratorijās. Katra projekta komandas darbā mēs apvienojam mūsu plašās zināšanas P&I jomā ar pieredzi klīniskajā praksē un terapeitiskajās vajadzībās.

Globālā klātbūtne

Mūsu P&I organizācija ir internacionāla un to veido vairāk kā 1,000 uzticamo P&I darbinieku. Pētniecības organizācija atrodas Kopenhāgenā, Dānijā un Šanhajā, Ķīnā. Izstrādes galvenā mītne atrodas Kopenhāgenā, Dānijā, kamēr klīniskās izpētes un uzraugošais personāls izkaisīts pa visu pasauli.

Cieņa pret indivīdu

Lundbeck P&I mēs kā indivīdi strādājam kopā vienotu mērķu sasniegšanai Mēs cenšamies pastāvīgi attīstīt un uzlabot mūsu zinātniskās un personiskās iemaņas un kvalifikāciju. Tas mums ļauj veicināt gan katra indivīda izaugsmi, gan paaugstināt mūsu uzņēmuma kompetenci. Mūsu zinātnisko sasniegumu publicēšana ir veids, kādā mēs  aktīvi iesaistāmies starptautiskajā zinātniskajā sabiedrībā.

Uz mūsu publikāciju sarakstu

Jauna farmaceitiskā produkta izstrāde

Molekulu skaits / Pacientu skaits

Lasīt vairāk par izstrādes procesu

Jūs tūlīt pametīsiet lundbeck.lv