Lietošanas noteikumi

Šī tīmekļa vietne pieder:
Lundbeck Latvia SIA
Kleistu iela 24
Rīga LV-1067
Latvija
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003296636
Telefona numurs: + 371 67067884
Sazinieties ar mums

Šo tīmekļa vietni uztur:
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
Dānija
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 56 75 99 13
Telefona numurs: + 45 3630 1311
Sazinieties ar mums

Lundbeck aizsargā tīmekļa vietnes apmeklētāju privātumu attiecībā uz informāciju, kāda var nonākt mūsu rīcībā. Mūsu nolūks ir savietot mūsu likumīgās biznesa intereses, iegūstot un izmantojot informāciju attiecībā uz mūsu tiešsaistes lietotājiem, ar šo lietotāju saprātīgām prasībām attiecībā uz privātās informācijas konfidencialitāti. Tālāk tiek aprakstītas mūsu darbības saistībā ar šajā tīmekļa vietnē iegūto informāciju un tās izmantošanu.

Sīkfaili (Cookies)
Kad apmeklējat šo tīmekļa vietni, Jūsu tiešsaistes ierīce automātiski saņem vienu vai vairākus sīkfailus, kuri tiek pārsūtīti no šīs tīmekļa vietnes uz Jūsu interneta pārlūkprogrammu.

Kas ir sīkfails (Cookies)?
Sīkfails ir neliels teksta fails. Tas nesatur personisku informāciju, un tas nespēj arī ievākt informāciju.

Var tikt izmantoti divu veidu sīkfaili - "sesijas laika" un "pastāvīgais". "Sesijas laika" sīkfails tiek dzēsts, tiklīdz Jūs beidzat savu pārlūkprogrammas sesiju.

"Pastāvīgie sīkfaili" saglabājas Jūsu ierīcē tik ilgi, cik tas ir noteikts, un pēc tam šie sīkfaili dzēš paši sevi. Tomēr šie sīkfaili var tikt atjaunoti katru reizi, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni.

Kāpēc Lundbeck izmanto sīkfailus?
Uzņēmums Lundbeck ir ieinteresēts zināt, kā tiek izmantots tā piedāvātais saturs. Informācija tiek lietota tikai, lai noskaidrotu, no kurienes apmeklētāji ir nonākuši mājaslapā, kādu saturu tie skatās un cik ilgu laiku. Šīs sīkdatnes ļauj detalizēti veikt izsekošanu, lai precizētu lietojuma ziņojumus un noskaidrotu tās jomas, kuras ir jāuzlabo, lai Lundbeck varētu turpināt uzlabot tīmekļa vietnes saturu, nodrošinot tā pieejamību un atbilstību. Šo informāciju nav iespējams izmantot lietotāja, kā konkrētas personas, identifikācijai.

Kā izvairīties no sīkfaila vai kā to izdzēst
Lielākā daļa interneta pārlūkprogrammu ļauj izdzēst vai bloķēt sīkfailus un ziņo par tiem pirms sīkfails tiek saglabāts/iekļauts jūsu tiešsaistes ierīcē. Jūsu izmantotās tiešsaistes ierīces iestatījumos varat iepazīties ar informāciju par to, kā iestatīt savu pārlūkprogrammu attiecībā uz sīkfailiem.

Vai es joprojām varu apmeklēt tīmekļa vietni, ja sīkdatņu funkcija ir atspējota?
Jā. Gadījumā, ja Jūsu tiešsaistes ierīcē ir atspējoti sīkfaili, Jums joprojām saglabājas tāda pati pieeja tīmekļa vietnes saturam kā tad, kad sīkfaili ir iespējoti. Tomēr dažas funkcijas, piemēram, aptaujas un rīki, var darboties ar ierobežotu funkcionalitāti vai nedarboties vispār.

Trešās personas
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantoti Google analytics, Add This un Thenewmarket sīkfaili, lai noteiktu tīmekļa vietnes trafiku.


Personīgās informācijas apstrāde
Personu identificējoša informācija un tās mērķi
Lundbeck ievāc personu identificējošu informāciju, tādu kā vārdus, adreses un e-pasta adreses, ja šī informācija tiek sniegta brīvprātīgi vai apmeklētājs ir devis savu piekrišanu.

Jūsu dati var tikt apstrādāti šādiem mērķiem: lai nodrošinātu piekļuvi noteiktām mūsu tīmekļa vietnes daļām; lai sazinātos ar Jums par Jūs interesējošo pakalpojumu sniegšanu; lai sniegtu Jūsu pieprasītos pakalpojumus, tādus kā e-pasta paziņojumi un pasūtījumi; lai veiktu aptaujas par to, kā uzlabot mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, piemēram, apmeklētāju atsauksmes, kā arī, lai nodrošinātu atbilstošu pakalpojumu līmeni mūsu lietotājiem un citiem mērķiem, saskaņā ar Jūsu konkrētajām prasībām.

Informācijas atklāšana un tālākpārsūtīšana
Lundbeck garantē, ka Jūsu personas dati nekādā gadījumā netiks atklāti trešajām personām bez Jūsu informētas skaidri izteiktas piekrišanas, izņemot šajā dokumentā noteiktos gadījumos.

Kā jau iepriekš minēts, Lundbeck neatklās personīgu informāciju bez Jūsu skaidri izteiktas piekrišanas, ja vien informācijas atklāšana pēc Lundbeck domām nav saprātīgi nepieciešama, lai: izpildītu līgumu starp Jums un Lundbeck; ievērotu likumiskās prasības, ieskaitot un neaprobežojoties ar tiesas pavēstēm civilajās un krimināllietās, tiesas rīkojumiem un citiem obligātiem informācijas atklāšanas gadījumiem; atbildētu uz pakalpojumu pieprasījumiem; aizsargātu Lundbeck tiesības, īpašumu vai privātumu un tīmekļa vietnes lietotāju vai sabiedrības intereses.

Sīkfailu iegūto informāciju Lundbeck un mūsu saistītie partneri izmantos tikai ar mērķi uzlabot piedāvātā satura, pakalpojumu un atbalsta kvalitāti mūsu apmeklētājiem. Daļa no šīs informācijas laiku pa laikam var tikt publiskota, tomēr tas tiks darīts apkopotā veidā un nepersonalizētā formā, piemēram, ziņojums par to, cik daudz apmeklētāju tīmekļa vietnei ir bijis. Ievāktie dati satur informāciju par lietotāja pirmavotu, pārlūkprogrammas veidu, izmantoto meklētājprogrammu un vietnes apmeklēšanas ilgumu.

Jūsu personas dati tiek glabāti Lundbeck datoros/serveros Eiropas ekonomiskās zonas ietvaros un, iepriekš minēto iemeslu dēļ, var tikt atklāti arī citiem mūsu Lundbeck grupas dalībniekiem. Lundbeck un/vai citi Grupas dalībnieki, kas atrodas Eiropas ekonomiskajā zonā, var pārsūtīt Jūsu personas datus trešajām personām personas datu operatoriem šajā teritorijā.

Trešās personas kā personas datu operatori
Lundbeck var izvēlēties izmantot datu apstrādes operatoru pakalpojumus, t.i. datu apstrādes komersantus, un tadējādi Jūsu personas dati var tikt pārsūtīti un glabāti pie trešo personu speciālistiem, ar kuriem Lundbeck vai citi mūsu Grupas dalībnieki sadarbojas ar mērķi apstrādāt Jūsu datus Lundbeck vārdā (kā datu apstrādes operatori) un nodrošināt Jūsu pieprasītā satura un pakalpojumu sniegšanu. Šo trešo personu - pakalpojuma nodrošinātāju - pienākums, saskaņā ar Lundbeck norādījumiem, ir sargāt Jūsu datu konfidencialitāti, kā arī nodrošināt atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu datus no (a) nejaušas vai tīšas nelikumīgas iznīcināšanas, pazaudēšanas vai pārveidošanas, (b) neatļautas atklāšanas vai ļaunprātīgas izmantošanas vai (c) citas nelikumīgas apstrādes.

Datu uzglabāšana
Lundbeck uzglabās Jūsu datus tik ilgi, cik tas būs saprātīgi nepieciešams tiem mērķiem, kādiem šie dati tika ievākti un atbilstoši visām attiecīgajām likuma vai ētiskajām normām un dokumentu glabāšanas noteikumiem.

Drošības pasākumi
Lundbeck apliecina, ka ierakstītie dati, tajā skaitā Jūsu personas dati, tiek rūpīgi uzraudzīti un aizsargāti atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem drošības standartiem.

Lundbeck regulāri pārbauda savu sistēmu, lai atklātu iespējamās vājās vietas un uzbrukumus. Tomēr, ņemot vērā to, ka internets nav 100% droša vide, Lundbeck nevar nodrošināt vai garantēt Jūsu nosūtītās informācijas drošību. E-pasta vēstules, kuras tiek sūtītas tīmekļa vietnē, netiek šifrētas, tāpēc Lundbeck iesaka nekādu konfidenciālu informāciju šādā veidā neatklāt.

Kā iespējams piekļūt, labot vai dzēst informāciju?
Jums ir tiesības zināt, kāda veida informācija par Jums ir Lundbeck rīcībā, kā arī to apskatīt un labot gadījumā, ja mūsu rīcībā esošā informācija ir nepareiza, kā arī pieprasīt, lai mēs dzēšam informāciju, kura ir uzskatāma par nepareizu.

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt Jūsu sniegto piekrišanu Ludbeck izmantot Jūsu personīgo informāciju. Ja esat pieprasījis saņemt no Lundbeck kādas ziņas, piemēram, informatīvus jaunumus un turpmāk vairs nevēlaties tādus saņemt, tad Jūs varat atsaukt savu pieprasījumu.

Mūsu kontaktinformācija atrodama šī dokumenta augšpusē.

Tiešā komunikācija
Visi jautājumi, komentāri vai ieteikumi, kādus Jūs pārsūtat vai pārraidat, izmantojot tīmekļa vietni, kļūst par Lundbeck īpašumu likumā noteiktajā kārtībā, un tiek uzskatīti par nekonfidenciālu un ar autortiesībām neaizsargātu informāciju, ar kuru Lundbeck ir tiesības rīkoties neierobežoti, pēc saviem ieskatiem.

Atbildības par saturu neesamība
Lundbeck nodrošina pienācīgu uzraudzību ar mērķi nodrošināt tīmekļa vietnes satura precizitāti un tā atjaunošanu, tomēr visa pieejama informācija tiek sniegta bez garantijām vai apliecinājumiem par tās precizitāti, secību, termiņiem vai pabeigtību, un Lundbeck ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem labot vai nomainīt informāciju tīmekļa vietnē, kā arī pārtraukt tās izplatīšanu bez iepriekšēja paziņojuma. Tīmekļa vietnē var tikt ietverta informācija par slimībām un ārstniecības līdzekļiem. Šī informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nedrīkst tikt izmantota kā aizstājējs ārsta vai cita kvalificēta veselības aprūpes speciālista konsultācijai. Lundbeck likumā noteiktās robežās neuzņemas atbildību par jebkāda veida tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kurus varēja izraisīt šīs tīmekļa vietnes saturs, ieskaitot kaitīgās datorprogrammas / datorvīrusus. Ja Jums šķiet, ka Jums ir veselības problēmas, mēs iesakām vērsties pie sava ģimenes ārsta.

Saite uz citām tīmekļa vietnēm
Šajā tīmekļa vietnē var tikt iekļautas norādes uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Lundbeck noraida jebkāda veida saistību ar šādām trešo personu tīmekļa vietnēm un neuzņemas nekādu atbildību par jebkāda veida zaudējumiem vai savainojumiem, kas radušies saistībā ar šo tīmekļa vietņu saturu. Norādes uz citām tīmekļa vietnēm tiek piedāvātas tikai informatīvos nolūkos un Lundbeck ierosina iepazīties ar šo trešo pušu tīmekļa vietņu konfidencialitātes paziņojumiem.

Intelektuālā īpašuma tiesības
Šīs tīmekļa vietnes saturs tiek aizsargāts ar autortiesībām, kā arī citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Uzņēmumu, firmu nosaukumi, tirdzniecības, produktu un citi nosaukumi un zīmes ir Lundbeck piederošas preču zīmes. Jebkāda veida šī īpašuma ļaunprātīga izmantošana ir stingri aizliegta. Šīs tīmekļa vietnes saturs var tikt kopēts tikai nekomerciālos un privātos nolūkos, saglabājot visus autortiesību un cita veida īpašumtiesību paziņojumus. Izņemot augstāk minētos pamatus, nav atļauts kopēt, rādīt, lejuplādēt, mainīt, reproducēt vai atkārtoti pārraidīt informāciju, kas atrodama šajā tīmekļa vietnē bez Lundbeck rakstiskas atļaujas.

Bērni
Šī tīmekļa vietne nav paredzēta vai izveidota, lai piesaistītu bērnus, kas jaunāki par 18 gadiem. Mēs neapstrādājam personu identificējošu informāciju par nevienu cilvēku, kas, saskaņā ar mūsu rīcībā esošajiem datiem, ir jaunāks par 18 gadiem.

Izmaiņas un jautājumi
Visas izmaiņas konfidencialitātes noteikumos tiks savlaicīgi izziņotas šajā vietnē. Ja jums ir vēl kādi jautājumi attiecībā uz Lundbeck konfidencialitātes politiku vai par šo tīmekļa vietni, lūdzu, sazinieties ar mums.

Noteicošie likumi un jurisdikcija
Attiecībā uz šiem noteikumiem un tīmekļa vietnes saturu tiek piemēroti Latvijas Republikas likumi. Visi strīdi, kas saistīti ar šiem lietošanas noteikumiem, kurus nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Rīgas pilsētas Centa rajona tiesā.

Pēdējoreiz atjaunināts 2013. gada oktobrī
© 2012 Lundbeck Latvia SIA

 

Jūs tūlīt pametīsiet lundbeck.lv