Oikeudellinen tiedote

Oikeudellinen tiedote ja evästeet

Tällä verkkosivustolla esitellään Oy H. Lundbeck Ab:n (”Lundbeck”) toimintaa. Sivuston sisältö on Lundbeckin omaisuutta, eikä sitä saa kopioida ilman Lundbeckin nimenomaista lupaa.

Tämän verkkosivuston sisältö toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Emme anna mitään takuuta sisällön soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Sivusto on laadittu Suomen lain mukaisesti.

Lundbeck pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että sivuston sisältö pitää paikkansa ja on ajan tasalla, mutta ei takaa eikä väitä sen sisällön olevan oikein, järjestyksessä, ajantasaista tai täydellistä, ja saattaa lopettaa sivuston ylläpidon ennalta ilmoittamatta. Sivustolla oleva tieto on tarkoitettu vain yleiseksi opastukseksi.

Lundbeck ei vastaa niiden verkkosivustojen hallinnasta, joille tältä verkkosivustolta on linkkejä, eikä linkki osoita Lundbeckin kannattavan näitä sivustoja tai olevan niihin missään suhteessa.

Kaikista tätä verkkosivustoa koskevista kommenteista, jotka Lundbeckille lähetetään, tulee Lundbeckin omaisuutta, ja niitä voidaan käyttää rajoituksetta. Saatuja kommentteja ei välttämättä käsitellä luottamuksellisina.

Lundbeck ei vastaa suorista, satunnaisista, välillisistä eikä epäsuorista vahingoista eikä rangaistusluonteisista vahingonkorvauksista, joita koituu pääsystä tälle verkkosivustolle tai sen käytöstä, kuten viruksista, riippumatta sisällön oikeellisuudesta tai täydellisyydestä.

Tämä vastuuvapauslauseke ja tämän verkkosivuston sisältö ovat Suomen lain alaisia riippumatta siitä, ovatko ne ristiriidassa lain säännösten kanssa. Jos tästä vastuuvapauslausekkeesta syntyy tai siihen liittyy sellaisia erimielisyyksiä, joista ei pystytä sopimaan, ne ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.

Evästeet

Vieraillessasi tällä sivustolla käyttämäsi laite vastaanottaa automaattisesti yhden tai useamman evästeen, jotka siirtyvät tältä sivustolta automaattisesti internet-selaimeesi.

Mikä on eväste?

Eväste on pieni tekstitiedosto. Se ei sisällä mitään henkilökohtaisia tietoja.
Sivustolla voidaan käyttää väliaikaisia (”session-only”) tai pysyviä (”persistent”) evästeitä. ”Väliaikaiset evästeet” tuhoutuvat, kun päätät selainistuntosi.
”Pysyvät evästeet” säilyvät laitteessasi niissä määritellyn ajan, minkä jälkeen evästeet tuhoutuvat automaattisesti. Tällaiset evästeet voivat kuitenkin uusiutua joka kerta, kun vierailet sivustolla.

Miksi Lundbeck käyttää evästeitä?

Lundbeck on kiinnostunut siitä, miten tarjottua palvelua käytetään. Tietoja käytetään pelkästään sen analysointiin, mistä vierailijat tulevat, mitä sisältöä he tarkastelevat ja kuinka kauan he tätä tekevät. Nämä evästeet mahdollistavat yksityiskohtaisemman seurannan, mikä puolestaan mahdollistaa käyttöraporttien parantamisen. Tätä kautta Lundbeck voi ymmärtää paremmin mahdollisia kehittämiskohteita ja sitä kautta kehittää tarjoamaansa sisältöä ja sen saatavuutta. Näitä tietoja ei voida käyttää vierailijoiden henkilökohtaiseen tunnistamiseen.

Miten voin välttää tai tuhota evästeen?

Useimmat internet-selaimet mahdollistavat evästeiden tuhoamisen, estämisen tai ilmoituksen niistä ennen kuin eväste tallentuu verkossa olevaan laitteeseesi. Riippuen siitä, minkälaista verkossa olevaa laitetta käytät, voit laitteen asetuksista saada tietoja siitä, miten voit säätää selaimesi evästeiden käsittelyä.
Voinko edelleen vierailla verkkosivulla, vaikka eväste-toiminto olisi poistettu käytöstä?
Kyllä. Mikäli olet estänyt evästeet verkossa olevasta laitteestasi, tulet edelleen saamaan samanlaisen pääsyn verkkosivulla olevaan sisältöön kuin jos olisit sallinut evästeet. Kuitenkin eräiden toimintojen, kuten tutkimusten ja työkalujen, käytettävyys saattaa olla rajoitettua tai niiden käyttö saattaa estyä kokonaan.

Kolmannet osapuolet

Tällä verkkosivustolla käytetään seuraavien kolmansien osapuolien evästeitä verkkosivuston liikenteen mittaamiseen: Google analytics, Add This ja Thenewmarket.

Turku, 22.5.2012


Cookie Policy
Olet poistumassa Lundbeck.fi -sivustolta