Biologi 2016

Vi ved, at hjernens sygdomme har optaget menneskene stort set så langt tilbage, som vi har skriftlige kilder. Vi har stadig i dag kun en ringe forståelse af, hvordan hjernens sygdomme opstår, og hvordan de kan behandles. Det skyldes, at hjernen er yderst kompleks og skrøbelig, hvilket gør den ekstra svær at studere og tage prøver fra.

Hjernesygdomme kan opdeles i to hovedkategorier – psykiske lidelser som inkluderer f.eks. skizofreni, depression, bipolær lidelse og stofmisbrug og neurologiske lidelser som bla. Alzheimer’s sygndom, Parkison’s sygdom og Huntingtons sygdom. Selvom vi ikke kan helbrede psykiske lidelser endnu, er der siden 1950’erne blevet opdaget flere typer lægemidler, der kan behandle depressive symptomer og psykotiske symptomer. For neurologiske lidelser gælder det, at der er synlige tegn i hjernen på sygdommen, men stadig ingen forklaring på hvorfor sygdommen bryder ud. Det er derfor en stor udfordring at udvikle medicin mod neurologiske lidelser og der er ganske få slags medikamenter til rådighed i dag.

Denne opgave retter sig mod medicinsk behandling af neurologiske lidelser og disse behandlingers virkninger og bivirkninger. Vi har forsøgt at opbygge opgaven, så svarene fra de første spørgsmål danner grundlag for besvarelsen af de efterfølgende. Det vil være en fordel hvis I først læser alle spørgsmålene igennem.

Vælg en neurologisk sygdom, som I finder interessant, som udgangspunkt for resten af opgaven.

  1. Indled med kort at beskrive sygdommens symptomer og udækkede behov efter behandling med de tilgængelige lægemidler.

Der er som regel flere forskellige hypoteser for biologien bag en sygdom som f.eks. manglende vækstfaktorer, for meget af et eller flere proteiner, for få eller for mange af visse receptorer, mutationer i et gen, som koder for et bestemt protein, osv.

  1. Beskriv en hypotese for en underliggende biologisk årsag til jeres valgte sygdom.

Disse biologiske hypoteser former som regel basis for udvikling af medicin der kan kurere eller hæmme udviklingen af sygdommen ved at angribe en af dens biologiske årsager - de såkaldte ’disease modifying’ behandlinger. Der er ingen medicin på markedet endnu, der kan kurere neurologiske lidelser, men der er forholdsvis mange medikamenter i udvikling, som bliver testet på patienter i kliniske forsøg i øjeblikket.

  1. Giv et eksempel på en ’disease modifying’ behandling for jeres valgte sygdom og forklar hvordan den forventes at virke og hvilken del af sygdomsbiologien den angriber.

Fordi medicin der kan kurere/hæmme neurologiske lidelser ikke er til rådighed i klinikken endnu, bruges der i dag medicin der blot lindrer symptomerne - de såkaldte ‘symptomatiske’ behandlinger. Tit virker disse medikamenter ved at ændre kemisk signaloverførsel mellem hjerneceller. Nogle behandlinger virker fint på visse symptomer men slet ikke på andre.

  1. Med udgangspunkt i den valgte sygdom, beskriv en eksisterende symptomatisk medicinsk behandling – diskuter hvilke symptom(er) den påvirker, forsøg at forklare hvordan behandlingen virker og hvilke bivirkninger den har.

Nu skal I anvende den viden, I har fået fra punkterne 1-4 til at besvare spørgsmål 5. Der er ikke en facitliste, så det er ”fri leg for biologer”! I skal tænke jer om og begrunde jeres svar med det, I ved om biologi i det hele taget og hjernens biologi i særdeleshed. I skal overbevise jer selv og andre om, at I har ret.

  1. Med udgangspunkt i de udækkede behov og jeres viden om sygdomsbiologien, som I beskrev da I besvarede punkt 1-4: Hvilken behandling ville I opfinde? Hvad skal den kunne? Hvordan vil I afprøve jeres nye behandling i laboratoriet?

Links:

http://faculty.washington.edu/chudler/neurok.html

Sygdomsspecifikke links:

http://www.videnscenterfordemens.dk/

http://www.alz.org/research/overview.asp

http://www.parkinson.dk/

http://huntingtons.dk/

Bivirkninger

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin

http://www.adrreports.eu/da/index.html

 

Find flere links under ”Vejledninger og Materialer”

Hent konkurrenceinformationerne her

Opgaverne kan downloades i PDF format her - Biologiopgaven 2016

You are about to leave drughunters.dk