Lundbeck ve světě

Získejte rychlý přehled o Lundbecku nebo pomocí odkazů získejte podrobnější informace.

Budova Lundbeck

O Lundbecku
Lundbeck je globální farmaceutická společnost, která své úsilí věnuje zlepšování kvality života těch, kteří trpí onemocněním mozkové činnosti. Za tímto účelem se Lundbeck celosvětově angažuje ve výzkumu, vývoji, výrobě, marketingu a prodeji léčiv. Výrobky společnosti se zaměřují na onemocnění, jako jsou např. deprese a úzkost, psychotické poruchy, epilepsie, Huntingtonova, Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

Více informací o Lundbecku

Onemocnění mozkové činnosti
Podle Světové zdravotnické organizace WHO je každoročně zaznamenáno více než 700 milionů takových případů. Jedná se o vážná a životu nebezpečná onemocnění, která mají dopady na kvalitu života pacientů i jejich blízkých.

Jelikož tyto choroby s sebou přinášejí také značné socioekonomické náklady, měla by být společnost jako celek povinna vyvíjet nová a inovativní léčiva. Za posledních 50 let přinesla nová léčiva revoluci v možnostech léčby, stále však existuje mnoho nenaplněných potřeb, pokud jde o nové a inovativní způsoby léčby.

Více informací o onemocnění mozkové činnosti

Výzkum a vývoj
Společnost Lundbeck patří v Dánsku k podnikům s nejintenzivnějším výzkumem. Na našich pracovištích výzkumu a vývoje zaměstnáváme více než 1.200 vysoce kvalifikovaných specialistů. Společnost Lundbeck každoročně investuje cca 20 % svých příjmů zpět do výzkumu a vývoje nových léčiv, která by mohla nabídnout lepší možnosti léčby milionům lidí po celém světě, kteří trpí onemocněním mozku.

Více informací o vývoji přípravků
Přípravky ve vývoji

Výrobky
Společnost Lundbeck uvádí na trh řadu rozmanitých léčiv k léčbě poruch CNS (centrálního nervového systému). Mezi přípravky zavedené v poslední době patří: Brintellix® (deprese), Cipralex®/Lexapro® (deprese), Abilify Maintena® (schizofrenie), Selincro® (závislost na alkoholu), Azilect® (Parkinsonova choroba), Xenazine® (Huntingtonova choroba), Sabril® (epilepsie), a Onfi® (Lennox-Gastautův syndrom).

Více informací o našich přípravcích

Základní čísla
Společnost Lundbeck celosvětově zaměstnává přibližně 6 000 lidí, z toho 2 000 v Dánsku. Máme zaměstnance v 57 zemích a naše výrobky jsou registrovány ve více než 100 zemích. Máme výrobní kapacity v Číně, Dánsku, Francii a Itálii a výzkumná centra v Dánsku, Číně a Spojených státech. V roce 2013 vygenerovala společnost Lundbeck příjmy ve výši přibližně 15,3 miliard dánských korun.

Více základních údajů

Management
Management společnosti Lundbeck má podobu tříčlenného Výkonného managementu vedeného Ulfem Wiinbergem, prezidentem a výkonným ředitelem.

Více informací o vedení společnosti

Údaje o trhu
V roce 2013 pocházelo 46% našich příjmů z Evropy, 17% z USA a 27% z oblasti mezinárodních trhů.

Více informací o trhu (klikněte na záložku Revenue distribution)

Historie
Společnost Lundbeck založil v roce 1915 Hans Lundbeck jako obchodní společnost. Od té doby prošla dramatickým vývojem a růstem. Dnes patříme mezi největší společnosti v Dánsku.

Více informací o naší historii

Vlastnictví
Od roku 1999 jsou akcie společnosti Lundbeck kótovány na kodaňské burze. Nadace Lundbeck Foundation, která každoročně rozděluje na různých výzkumných grantech kolem 400-500 milionů dánských korun, vlastní cca 70% akcií společnosti Lundbeck, přičemž zbylých 30% je obchodováno na burze.

Aktuální tržní cena a tržní kapitalizace 

Cookie Policy
Opouštíte stránky Lundbeck.cz