Азилект

Фармакотерапевтична група:
Антипаркинсонови лекарства, инхибитори на моноаминооксидазата тип В

АТС-код: N04BD02

Механизъм на действие:

Разагилин е мощен, необратим МАО-В селективен инхибитор, който може да предизвиква увеличение на екстрацелуларните нива на допамин в corpus striatum. Увеличеното ниво на допамин и последващата увеличена допаминергична активност вероятно медиират благоприятни ефекти на разагилин, наблюдавани при модели на допаминергична моторна дисфункция. 1-аминоиндан е активен основен метаболит и не е МАО-В инхибитор.

Терапевтични показания:

Азилект е показан за лечение на идиопатична Паркинсонова болест като монотерапия (без леводопа) или като съпътстваща терапия (с леводопа) при пациенти с флуктуации в симптоматиката в края на дозовия интервал.

Дозировка и начин на приложение:

Разагилин се прилага перорално веднаж дневно в доза от 1 mg с или без леводопа.

Може да се приема с или без храна.

Пациенти в напреднала възраст: При пациенти в напреднала възраст не се изисква промяна в режима на дозиране.

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com