Клопиксол

Клопиксол принадлежи към група медикаменти известни като антипсихотици (наричани също невролептици). Тези медикаменти действат върху нервните пътища в специфични части на мозъка и помагат да се коригират определени химически дисбаланси в мозъка, които причиняват симптомите на Вашето заболяване. Клопиксол се използва за лечение на шизофрения и други подобни психози. Използва се също за лечение на мания и за контрол на възбуда и агресивност при умствено увредени пациенти и пациенти в напреднала възраст с дементни промени.

Как изглежда Клопиксол Депо?

Клопиксол Депо 200 mg/ml се предлага в безцветни стъклени ампули съдържащи 1 ml     (200 mg) в картонени кутии.

За какво се използва Клопиксол Депо?

Клопиксол Депо се използва за лечение на шизофрения и други подобни психози.
Вашият лекар обаче може да Ви предпише Клопиксол Депо и с друга цел.

Какво количество да бъде приложено и кога?

Малък обем Клопиксол Депо се изтегля в спринцовка и се прилага мускулно в глутеалната област. Лекарството се освобождава бавно след приложението на инжекцията като постоянни количества от него преминават в кръвта между отделните инжекциии.
Вашият лекар ще определи точния обем от медикамента, който трябва да получите и колко често да го получавате.

Продължителност на лечението

Важно е да продължите да получавате Вашия медикамент на регулярни интервали, дори ако се чувствате напълно добре, тъй като подлежащото заболяване може да продължи да съществува дълго време. Ако спрете Вашето лечение доста рано, симптомите Ви може да се появят отново.

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com